Gdańskie Szkoły Lingwista

80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51
Tel. 58 303 30 30, 58 302 98 88
info@oswiatalingwista.eu

Gdańskie Przedszkole

Gdańskie Przedszkole "Lingwista"

www.przedszkole-lingwista.eu

RADOSNE DZIECIŃSTWO

EDUKACJA

 • Program edukacyjny realizowany w oparciu o podstawę programową, dający gwarancję właściwego przygotowania do szkoły
 • Codzienny kontakt z językiem angielskim (5 godzin dziennie - zajęcia edukacyjne, konwersacje, zajęcia sportowe)
 • Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe w salce gimnastycznej i na boisku
 • Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • Zajęcia komputerowe - 1 godzina tygodniowo (grupa 0)
 • Nauka pływania - 1 godzina tygodniowo (grupa 0)
 • „Zielona Szkoła” (grupa 0)

PASJA

 • Taniec nowoczesny - 1 godzina tygodniowa
 • Taekwon-do - 1 godzina tygodniowo
 • Rytmika - 1 godzina tygodniowo
 • Nauka gry na dzwonkach - 1 godzina tygodniowo
 • Organizacja imprez okolicznościowych : Mikołajki, spotkanie świąteczne, Dzień Babci i Dziadka, przywitanie wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, dzień sportu
 • Przedstawienia teatralne
 • Koncerty muzyczne, współpraca z Akademią Muzyczną

BEZPIECZEŃSTWO

 • Opieka i edukacja w godzinach 6.30-17.30
 • Gimnastyka korekcyjna - 1 godzina tygodniowo
 • Opieka Gdańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie terapii logopedycznej, pedagogicznej i konsultacji psychologicznych
 • Warsztaty dla rodziców
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjmowanych

Za dodatkową opłatą:

 • Nauka języka niemieckiego
 • Nauka języka hiszpańskiego
 • Rytmika w języku angielskim
 • Konwersacje w języku hiszpańskim
 • Robotyka
 • Indywidualna nauka gry na instrumencie (keyboard, skrzypce, gitara)
 • Nauka jazdy konnej

Realizacja projektów edukacyjnych:
- Międzynarodowy Program Kształtujący i Rozwijający Umiejętności Psychospołeczne "Przyjaciele Zippiego"
- "Mały badacz przyrody" - edukacja przyrodnicza i ekologiczna
- "Zielona Szkoła" - zajęcia terenowe turystyczno - krajoznawcze
- współpraca z Akademią Muzyczną w Gdańsku
- organizacja imprez okolicznościowych zgodnie z kalendarzem roku: Jasełka, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Święta Wielkanocne, Przywitanie Wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, festyn rodzinny
- współpraca z Komendą Miejską Policji, Strażą Pożąrną i Strażą Miejską
- zajęcia adaptacyjne
- edukacja dziecka 5-letniego i 6-letniego "Roczne Przygotowanie Przedszkolne"

Przedszkole objęte jest opieką Gdańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej oraz pomocy psychologicznej.

Budynek oraz teren wokół budynku są monitorowane.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Przedszkola: www.przedszkole-lingwista.eu

Gdańska Szkoła Podstawowa

Gdańska Szkoła Podstawowa "Lingwista"

www.gsp-lingwista.eu

SOLIDNE PODSTAWY

EDUKACJA

 • Rozszerzony program nauczania języków obcych:
  język angielski- 5 godzin w tygodniu (podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania)
  język hiszpański lub niemiecki- 2 godziny w tygodniu (od klasy IV)
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge-YLE, KET, PET
 • Wykorzystanie technik multimedialnych podczas zajęć edukacyjnych
 • W ramach wychowania fizycznego nauka pływania, zajęcia w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym
 • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego i matematyki przygotowujące do sprawdzianu po szkole podstawowej
 • Przygotowanie do udziału w konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym
 • Monitorowanie poziomu nauczania z poszczególnych przedmiotów
 • Udział w ogólnopolskich próbnych sprawdzianach zewnętrznych w klasie III i VI
 • Biblioteka szkolna

BEZPIECZEŃSTWO

 • Opieka w świetlicy edukacyjnej w godzinach 7:00-17:00
 • Warsztaty dla rodziców
 • Opieka Gdańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie terapii logopedycznej, pedagogicznej i konsultacji psychologicznych
 • Warsztaty integracyjne w klasach

PASJA

 • „Biała Szkoła, „Zielona Szkoła”
 • Redagowanie gazetki szkolnej „Lingwizetka”
 • Półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji
 • Udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach, wystawach, lekcjach muzealnych i wycieczkach turystycznych
 • Udział w warsztatach filmowych „Nowe horyzonty edukacji filmowej”
 • Organizacja imprez okolicznościowych - przedstawienia świąteczne, dzień sportu, festyn rodzinny
 • Zajęcia pozalekcyjne:
  język hiszpański, język niemiecki, język francuski
  koło młodego Europejczyka, koło kultury anglosaskiej
  łamigłówki mądrej główki, gry logiczne
  koło dramowe, koło teatralne
  chór szkolny, zajęcia muzyczne z grą na dzwonkach
  koło historyczne, informatyczne, plastyczne
  taekwon-do, szkolne koło sportowe
  taniec nowoczesny
  gimnastyka korekcyjna

Za dodatkową opłatą:

 • Rytmika w języku angielskim
 • Konwersacje w języku hiszpańskim
 • Robotyka
 • Indywidualna nauka gry na instrumencie (keyboard, skrzypce, gitara)
 • Nauka jazdy konnej

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Szkoły: www.gsp-lingwista.eu

Gdańskie Gimnazjum

Gdańskie Gimnazjum "Lingwista"

www.gimnazjum-lingwista.eu

OLIMPIJSKI START

Profile naukowe:

 • matematyczny – geometria, trygonometria, logika, algebra
 • fizyczny – doświadczenia, zajęcia terenowe
 • biologiczny – ekologia, botanika, zajęcia terenowe, doświadczenia
 • chemiczny – zajęcia terenowe, laboratoryjne
 • humanistyczny – język polski lub historia na poziomie rozszerzonym, „Gdańskie Miniatury”, lekcje muzealne
 • informatyczny – programowanie, multimedia, tworzenie stron WWW, logika
 • geograficzno-krajoznawczy – geologia, kartografia, zadania na orientację, wycieczki rowerowe i piesze

Profile artystyczne:

 • plastyczny
 • teatralny
 • muzyczny
 • dziennikarski – warsztaty dziennikarskie, pisarskie, szkoła reportażu
 • fotograficzny
 • filmowy – udział w warsztatach „Nowe horyzonty edukacji filmowej”

Zajęcia edukacyjne w blokach dydaktycznych prowadzone w:

 • Centrum Hewelianum
 • Uniwersytecie Gdańskim
 • Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
 • Akwarium Gdyńskim
 • Centrum Eksperymentu Zoltar
 • Teatrze Wybrzeże
 • Państwowej Operze Bałtyckiej
 • Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego we Władysławowie
 • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
 • Centralnym Muzeum Morskim
 • Muzeum Historycznym Miasta Gdańska
 • Muzeum Narodowym w Gdańsku
 • Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Repetytoria:

W klasie III prowadzone są repetytoria ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład egzaminu gimnazjalnego, tj. z zakresu języka polskiego, historii, WOS, matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii.

Języki obce:

Wszystkie klasy realizują rozszerzony program nauczania języka angielskiego (5 godz. tygodniowo z podziałem na grupy zaawansowania na różnych poziomach w zależności od wcześniejszych umiejętności uczniów: Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, FCE, Advanced).
Drugim językiem obowiązkowym jest (do wyboru):

 • język niemiecki
 • język francuski
 • język hiszpański

Klasa/grupa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim

Wymiana międzynarodowa

Szkoła realizuje wielostronny partnerski projekt szkół Comenius – Program „Uczenie się przez całe życie”.

W ramach projektu Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” współpracuje z następującymi szkołami:
- IES Garci Mendes z El Carpio w Hiszpanii
- Rudolf-Koch-Schule z Offenbach w Niemczech
- Hekimoglu Alipasa Iikogretim Okulu z Istambułu w Turcji
- Escola Sekundaria Afonio Lopes Vieira z Leiria w Portugalii
- College la Rabieże z Jues-les-Tours we Francji
- Scuola Secondaria Di i Grado “Dante Alighieri” z Modugno we Włoszech

Zajęcia wychowania fizycznego (do wyboru przez ucznia):

 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych
 • taniec/nowoczesne formy ruchu
 • samoobrona
 • tenis stołowy
 • łucznictwo i fechtunek historyczny
 • szachy
 • zajęcia na siłowni
 • pływanie (w soboty)
 • koło turystyczne (w soboty)
 • tenis ziemny (w soboty)
 • jazda konna (za dodatkową opłatą)

Realizacja projektów edukacyjnych

„Ulica Jacka Malczewskiego”€ przy współ‚pracy z Samorządem Miasta Gdań„ska

€ž„Gdańskie Miniatury”€ przy współpracy z Biurem Projektu Gdań„sk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat

„€žJezioro Jasień”€ we współ‚pracy z Uniwersytetem Gdańskim

„€žMorze Bał‚tyckie”€ przy współ‚pracy z Akwarium Gdyńskim

„Gdań„sk pod bronią”€ przy współ‚pracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdań„ska

Program wychowawczy oraz program profilaktyki realizowane przy współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją

Doradztwo zawodowe

Zajęcia dodatkowe:

 • Odyseja Umysłu
 • koło gitarowe (gitara klasyczna, gitara elektryczna)
 • zespół wokalny
 • redakcja gazetki szkolnej
 • koło fizyczno-astronomiczne
 • Medieval Club – klub historyczny
 • międzynarodowe projekty e-Twinningowe
 • zajęcia naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • przygotowanie do udziału w konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

Program edukacji kulturalnej i naukowej:

 • dzień angielski, niemiecki, hiszpański, francuski
 • udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach, wystawach
 • biwaki integracyjne, „zielona” i „błękitna” szkoła, wycieczki turystyczne
 • udział w wykładach na Wydziale Fizyki oraz pokazach chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Szkoła bierze udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki, wykładach z pokazami eksperymentów na Wydziałach: Chemii, Biologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, zajęciach laboratoryjnych, wykładach i warsztatach w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego we Władysławowie.

Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” jest koordynatorem wojewódzkim innowacyjnego programu ekologicznego zajmującego się ochroną kaszubskich jezior („Nasze Jezioro – Nasza Sprawa”).

Wykorzystanie technik multimedialnych podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

Terapia pedagogiczna/ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne:
Dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysfunkcjach takich, jak: dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.

Szkoła objęta jest opieką Gdańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Lingwista”.
Budynek oraz teren wokół budynku są monitorowane.Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Szkoły: www.gimnazjum-lingwista.eu

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"

www.akademickieliceum.eu

PASJA I WIEDZA

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim oraz Politechniką Gdańską w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a w szczególności:

 • fizyki
 • matematyki
 • biologii
 • chemii
 • informatyki

oraz nauk humanistycznych.

Szkoła współpracuje z Akademią Wychowana Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Śniadeckiego w ramach działań na rzecz kultury fizycznej i zdrowia.

Szkoła współpracuje z Ateneum – Szkołą Wyższą w Gdańsku w zakresie przedmiotów humanistycznych, a w szczególności:

 • dziennikarstwa i komunikacji społecznej
 • europeistyki
 • pedagogiki
 • nauki o rodzinie
 • filologii oraz językoznawstwa (angielski, niemiecki, francuski)

Porozumienie o współpracy gwarantuje absolwentom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Lingwista” kontynuację nauki na Wydziałach: Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Europeistyki, Pedagogiki, Nauki o Rodzinie oraz Neofilologii Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku.

Profile kształcenia

Program realizowany jest w klasach o profilu proakademickim (uniwersyteckim) z podziałem na grupy (od drugiego roku kształcenia), przygotowujące na wybrane kierunki studiów wyższych.

Grupy specjalizacji:

 • politechniczna
 • medyczna
 • prawniczo-społeczna
 • filologiczno-lingwistyczna
 • ekonomiczna
 • architektoniczno-artystyczna

Przedmioty w wybranych przez uczniów grupach realizowane są w rozszerzonej wersji programowej (w zależności od grupy od 3 do 5 przedmiotów).

Niezależnie od wyboru specjalizacji uczniowie realizują rozszerzony program nauczania języka angielskiego.

Zajęcia kształcenia indywidualnego

Najzdolniejsi uczniowie o ukierunkowanych zainteresowaniach i ponadprzeciętnych zdolnościach mają możliwość uczestniczenia (od klasy drugiej) w zajęciach kształcenia indywidualnego.
Mają one na celu rozwijanie ich talentów pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej składającej się z nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

Zajęcia kształcenia indywidualnego prowadzone są według autorskich programów nauczania przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej.

Języki obce

Rozszerzony program nauczania języka angielskiego oraz możliwość nauki następujących języków nowożytnych:

 • język niemiecki
 • język francuski

Uczniowie mogą dodatkowo uczyć się języka hiszpańskiego.

Szkoła przygotowuje do egzaminów certyfikatowych.

Zajęcia sportowe

Urozmaicone zajęcia z zakresu wychowania fizycznego:

 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • pilates
 • joga
 • Nordic Walking
 • aerobik
 • gry zespołowe
 • turystyka piesza i rowerowa
 • jazda konna (dodatkowo płatne)
Zajęcia dodatkowe
 • Seminarium młodych naukowców
 • Warsztaty fotograficzne
 • Warsztaty teatralne
 • Warsztaty dziennikarskie
 • Warsztaty nowe media i komunikacja społeczna
 • Jazda konna (za dodatkową opłatą)
Projekty edukacyjne
 • „EDUSCIENCE”
 • „Demokracja – dodaj do ulubionych”
 • „Szkoła sukcesu”
 • „Szkoła Nowych Technologii”
 • „EDUSCIENCE”
 • „Kafeteria edukacyjna dla licealistów – Akademia Edukacji Menadżerskiej”
 • „Zdolni z Pomorza”
Formy kształcenia

Uczniowie w trakcie nauki czynnie biorą udział w:

 • wykładach prowadzonych przez wykładowców gdańskich uczelni
 • zajęciach laboratoryjnych z zakresu biologii, chemii i fizyki
 • konferencjach i warsztatach naukowych
 • projektach międzynarodowych
 • kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych
 • zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego (repetytorium z matematyki i języka polskiego w klasie trzeciej)

Szkoła ponadto oferuje bogaty program edukacji kulturalnej i naukowej:

 • Imprezy szkolne m.in.: dzień angielski, niemiecki, francuski, hiszpański; dzień gier planszowych, dzień łasucha
 • Udział w trójmiejskich imprezach kulturalnych
 • Lekcje muzealne i wystawy tematyczne
 • Zajęcia w Centrum Hewelianum oraz Centrum Experymentu w Gdyni
 • Warsztaty i laboratoria w Akwarium Gdyńskim
 • Dni otwarte gdańskich uczelni
 • Targi Akademia
 • Bałtycki Festiwal Nauki
 • Spotkania ze sztuką, wernisaże, lekcje teatralne
Sylwetka ucznia

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Lingwista”

 • są żądni wiedzy, którą zdobywają z pasją i oddaniem godnym najlepszych naukowców
 • znajdują w szkole możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości i własnych uzdolnień pod kierunkiem profesjonalnej kadry z tytułem egzaminatora Nowej Matury lub nauczyciela akademickiego
 • wpływają na charakter szkoły tworząc Szkolny Samorząd Uczniowski, który organizuje m.in. Halloween, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Sportu, Połowinki
 • biorą udział w licznych konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia
 • są laureatami wielu stpendiów
 • cechują się wysoką kulturą osobistą, tolerancją i empatią
 • są wrażliwi na sztukę i piękno otaczającego świata
 • szanują rodzinę
 • szkołe traktują jak swój drugi dom, w którym, poza możliwoscią nauki, odnajdują zrozumienie, spokój i przyjaźnie trwające całe życia

Osobom spoza Trójmiasta zapewniamy zakwaterowanie w internacie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Szkoły: www.akademickieliceum.eu

Zapisy i informacje:
Gdańskie Szkoły Lingwista
80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51
Tel. 58 303 30 30, 58 302 98 88
, www.szkolylingwista.eu
© 2011 by "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
Design by Łukasz Lubiński & Lucas